اطلاعات تماس

 

 

 

 

 

واحد گرافیک ( طراحی/ چاپ)  09144185920

واحد فنی (برنامه نویسی/ وبسایت)  09144100054

 

ایمیل    info@tpardaz.ir

 

وب سایت   www.tpardaz.ir